Onze medewerkers

Onze collega's

Medewerkers

Fides is een maatschap van Janneke Schouten (orthopedagoog/gz-psycholoog) en Alieke Verwoerd (maatschappelijk werker). Wij werken in onze vrijgevestigde praktijk vanuit een Bijbelse visie, die wij onder het kopje ‘visie’ met u willen delen.
Wij hebben veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens zijn wij deskundig in het begeleiden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Wij bieden deze ervaring ook aan in voorzieningen met deze doelgroep en binnen scholen.

We werken met een klein team van vaste medewerkers. Daarnaast werken wij samen met enkele collega’s met een eigen praktijk, die in onze praktijk werkzaamheden voor ons doen. Desgewenst overleggen wij met externe deskundigen.
De vaste medewerkers stellen zich graag aan u voor!


Janneke Schouten

Orthopedagoog / GZ-Psycholoog

In 1996 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en behaalde in de jaren erna de registraties als Orthopedagoog Generalist (NVO) en Gz-psycholoog (BIG-register). Tevens heb ik de opleiding voor video-interactiebegeleiding en EMDR met succes behaald. Na jaren ervaring in het (speciaal)onderwijs en gehandicaptenzorg werk ik binnen Fides met veel plezier en passie met kinderen, jongeren en volwassenen.


Alieke Verwoerd

Maatschappelijk werker

Alieke heeft de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede gevolgd, waar zij in 2003 is afgestudeerd. Sinds 1999 heeft zij werkervaring opgedaan in verschillende gebieden van het maatschappelijk werk. O.a. in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en op scholen voor middelbaar - en basisonderwijs. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers en heeft zij door de loop van de jaren verschillende kortdurende bijscholingen gevolgd op allerlei gebieden, waaronder de workshops van ‘de Kontekst’, die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van de contextuele hulpverlening en het gebruik van (duplo)materialen. In de begeleiding van jongeren, ouders en volwassenen gebruikt Alieke met enthousiasme de daar geleerde methode van ‘met de taal erbij’ om met behulp van ‘de poppetjes’ uit te beelden hoe gedragspatronen en gezinssystemen in elkaar zitten en hoe dit doorwerkt op het functioneren in het hier-en-nu.


Catharina Nouwen-de Jong

Orthopedagoog

Catharina is in 2007 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens en kort na haar opleiding heeft zij als activiteitenbegeleidster in de gehandicaptenzorg gewerkt. Sinds 2008 werkt Catharina bij Fides. Zij houdt zich bezig met diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren en heeft ook een aantal jaar als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg gewerkt. Catharina is als basis-orthopedagoog lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en beschikt over de Basisaantekening Diagnostiek. Catharina is getrouwd en moeder van 3 kinderen.


Henriëtte Heiwegen-Hazeleger

Aministratief medewerkster

Henriëtte heeft de opleiding Medische Kantoorvaardigheden en Boekhouden gedaan. Zij verzorgt 1 dag in de week de administratie en het interieur van Fides.


Marjolijn Westerink-van Steenbergen

Orthopedagoog

Marjolijn heeft de opleiding Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. In 2007 is zij afgestudeerd als orthopedagoog in de richting jeugdzorg. Ze heeft werkervaring opgedaan in de psychosociale zorgverlening en werkt sinds begin 2009 bij Fides. Marjolijn is als basis-orthopedagoog ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en beschikt over de Basisaantekening Diagnostiek. Marjolijn is getrouwd en is moeder van drie kinderen.


Gerdien Jansen

Orthopedagoog Generalist

Gerdien heeft na het afronden van de middelbare school de PABO gevolgd aan de Christelijk Hogeschool in Gouda. Vervolgens heeft zij onderwijservaring opgedaan in het speciaal (basis)onderwijs. Hierna heeft zij de verkorte opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht gevolgd. In 2010 is zij afgestudeerd als orthopedagoog in de richting jeugdzorg. Gerdien heeft als begeleider ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg. Gerdien is als basis-orthopedagoog lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Daarnaast beschikt zij over de Basisaantekening Diagnostiek.


Renata van Vulpen-de Mik

Ontwikkelingspsycholoog NIP

Renata is in 2000 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Nijmegen en beschikt over de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Zij heeft 10 jaar werkervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast haar werk als ontwikkelingspsycholoog bij Fides is zij sinds 2004 werkzaam als voorzitter van een Stichting voor ontwikkelingswerk in Azië. Renata is getrouwd en moeder van 2 kinderen.


Willemien Voortman-Wisselink

Psycholoog NIP

Willemien is in 2006 afgestudeerd als psycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als master klinische- en gezondheidspsychologie. Ze is als psycholoog lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Daarnaast beschikt zij over de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Willemien heeft ervaring opgedaan als teamcoach in de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de begeleiding van gezinnen, jongeren en volwassenen.


Ellen Kroon-van Steenbergen

Secretaresse

Ellen is in 2010 afgestudeerd als sociaal pedagogisch medewerker aan de CHE en ze heeft 6 jaar in de jeugdzorg gewerkt.
Ellen is getrouwd en is moeder van 2 kinderen.


Anne-Wil van Ark

Orthopedagoog

Anne-Wil heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 2014 heeft ze haar Masterdiploma behaald met als afstudeerrichting Opvoeding en ondersteuning aan personen met een beperking. Vervolgens heeft zij 2 jaar praktijkervaring opgedaan binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, door als woonbegeleider op gedragsgroepen te werken. Anne-Wil is als basis-orthopedagoog geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Daarnaast beschikt zij over de Basisaantekening Diagnostiek.


Hinke Blok

Maatschappelijk werker

Hinke heeft in 2013 de opleiding Maatschappelijk werk afgerond aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Sindsdien werkt zij als maatschappelijk werkster voornamelijk met volwassenen. Bij Fides werkt zij voornamelijk als kwaliteitsmedewerkster. Daarnaast is zij werkzaam als maatschappelijk werkster. Hinke is getrouwd en moeder van 2 kinderen.


Rianne Burgers

Orthopedagoog

Rianne heeft na het afronden van de middelbare school de propedeuse Psychologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Hierna volgde ze de PABO aan de Christelijke Hogeschool in Ede en heeft ze een aantal jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. In 2017 heeft ze haar masterdiploma Orthopedagogiek behaald. Vanaf 2018 werkt zij in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Rianne is als basis-orthopedagoog geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Daarnaast beschikt ze over de Basisaantekening Psychodiagnostiek.